המיוחדים

תוצאות 22
Foie Gras Maison
מ- ₪ 140.00
הצג אפשרויות
נשאר רק 2
בסל שלך
בסל שלך
בסל שלך
Soubressade
מ- ₪ 25.00
הצג אפשרויות
בסל שלך
Pate de foie
מ- ₪ 30.00
הצג אפשרויות
הצג אפשרויות
נשאר רק 4
בסל שלך
Boutarge "valensi"
מ- ₪ 140.00
הצג אפשרויות
בסל שלך
בסל שלך
בסל שלך
בסל שלך
בסל שלך
בסל שלך
נשאר רק 3
בסל שלך
Boutargue
₪ 160.00
בסל שלך
בסל שלך
נשאר רק 3
בסל שלך
נשאר רק 2
בסל שלך
נשאר רק 4
בסל שלך