זיתים שבורים ללא מגולענים "Les domaines des oliviers"

₪ 27.90