פטה כבד עוף עם פטריות מורי

₪ 48.00
פטה כבד עוף עם נגיעות של הפטרייה מורי היקרה והנדירה.